Get Adobe Flash player
Úvod

Vážení obchodní přátelé,


předkládáme Vám prezentaci naší firmy.

Dovolte mi několik slov na úvod

Firma Hochbau s.r.o. byla založena 12. 5. 2000 sloučením stavebních odborníků, dlouhodobě se zabývajících investiční výstavbou, inženýrskou a projektovou činností.

Základním předmětem podnikání je účelně a hospodárně uspokojovat potřeby zákazníků veškerými pracemi, výkony a dodávkami staveb, objektů nebo jejich částmi.

Své aktivity realizujeme s ohledem na cenové požadavky zákazníků. Stavíme na profesionalitě, odbornosti a solidnosti. Snažíme se být seriózním partnerem a jako takovým zůstat v povědomí našich zákazníků.

Ing. Tomáš Grygar, jednatel Hochbau, s.r.o.